Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia „ŻYĆ LEPIEJ” za rok 2011

Dnia 17.12.2007r. stowarzyszenie uzyskało rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym i przyjęło nazwę „ Żyć lepiej”. Dnia 17.11.2009r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W ramach zadań statutowych prowadziliśmy szeroką działalność na rzecz członków naszego Stowarzyszenia i społeczności lokalnej. Zakres i charakter tych działań jest różnorodny.

1. Działania całoroczne:• prowadzenie dwóch świetlic środowiskowo – terapeutycznych „Świetliki” i „Kameleon”, w których opiekę i pomoc dydaktyczną otrzymuje 50 dzieci. Oferta skierowana jest do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niezamożnych, bezrobotnych, pozbawionych możliwości opieki nad dziećmi. Prowadzony jest program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, pomocy przedmedycznej, kulturalny, ekologiczny, pomoc w trudnościach szkolnych. Podczas codziennych 3-godzinnych spotkań dzieci otrzymują również posiłki. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich zmieniany jest charakter spotkań z edukacyjnych i wyrównawczych na zajęcia sportowo- rekreacyjne oraz edukacyjno – kulturalny.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

• profilaktyka i promocja zdrowia: (od marca do listopada) prowadzone były zajęcia dla Seniorów:
- NORDIC WALKING. Zajęcia odbywały się 2 x w tygodniu po dwie godziny wspólne spacery z kijkami pod okiem wykwalifikowanego instruktora cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyło od 5-30 osób. Zajęcia odbywały się na dwóch osiedlach:
- Osiedle Mokre – Park przy ul. Antczaka a w okresie jesiennym Stadion przy ul. Świętopełka.
- Bydgoskie Przedmieście – lasek Bielański i park miejski – Rybaki
- gimnastyka w wodzie – zajęcia na dużym basenie przy ul. Bażyńskich – dwa razy w tygodniu,
- gimnastyka ogólnorozwojowa w klubach „Sobótka” i „Kameleon” – zajęcia po dwa razy w tygodniu dla dwóch grup – łącznie ok. 50 osób,
- taniec w kręgu – zajęcia taneczne propagujący tańce ludowe różnych narodów – zajęcia raz w tygodniu – 20 osób.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Sportu i Rekreacji, Województwo Kujawsko – Pomorskie oraz Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową.

• Wspieraliśmy również działalność chórów Seniora – udostępniając sale na prowadzenie prób, zakup strojów, dofinansowanie do przejazdów na Przeglądy i Konfrontacje Amatorskich Zespołów Artystycznych Seniorów.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń.

2. Kilkudniowe:• 4-dniowa wycieczka na Litwę (12-15.05.2011) – zwiedzanie Wilna - cmentarz na Rossie, gdzie leży pochowanych wielu znakomitych Polaków, dalej do kościoła na Antokolu, i na Wzgórze Trzech Krzyży, Ostrą Bramę, cerkiew Św. Ducha, Klasztor Bazylianów, uniwersytet, muzeum Adama Mickiewicza, wieżę TV – 165 m, skąd również oglądano panoramę Wilna.
Zwiedzono również Wileńszczyznę – Ponary ( wileńską Golgotę ), cmentarz wojskowy na Antokolu, Kalwarię Wileńską, Pikieliszki ( dworek Józefa Piłsudskiego ), Geograficzne Centrum Europy, Zułów ( miejsce urodzin marszałka ), Powiewiórka ( kościółek, w którym ochrzczono marszałka ), zamek w Trokach, kurortu w Druskiennikach gdzie spacerowano nad Niemnem i degustowano wody mineralne. W wyjeździe uczestniczyło 48 osób.

• 7- dniowa wycieczka do Krynicy Morskiej dla seniorów w dniach (11-17.06.2011) – spacery nad morzem i po okolicach, plażowanie, zajęcia Nordic Walking, wycieczka statkiem po Zalewie Wiślanym do Fromborka, ogniska, wieczorki taneczne. Z propozycji skorzystało 48 osób.

• 11 – dniowy obóz taneczny szkoleniowo – wypoczynkowy dla młodzieży w Bułgarii w Złotych Piaskach (5 – 16 lipca 2011 r ) – warsztaty taneczne, zajęcia integracyjne, spacery i kąpiele w Morzu Czarnym i na basenie, wycieczka do Warny, Kalakrii, dyskoteki, konkursy sportowe. Z przygotowanym podczas warsztatów 40 minutowym programem tanecznym dzieci wystąpiły w hotelu „DANA PALACE” w Złotych Piaskach oraz drugi wspaniały występ miały w amfiteatrze „Rakowina” w Warnie. Program każdorazowo nagradzany był gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność. Ilość uczestników: 45 osób.

• Trzy 1- tygodniowe 8-godzinne turnusy półkolonii dla dzieci w wieku 7- 12 lat spędzających wakacje w mieście (04-22.07.2011). zajęcia integracyjne, sportowo – rekreacyjne, z profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, konkursy, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, galerii. Z tej propozycji skorzystało łącznie 56 dzieci.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz partnera Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową


• cztery 1- tygodniowe 4 – godzinne turnusy półkolonii letnich dla dzieci spędzające wakacje w mieście (18.07 – 12.08.2012r) – zajęcia integracyjne, sportowo – rekreacyjne, z profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, konkursy, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, galerii. Z tej propozycji skorzystało łącznie 49 dzieci.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz partnera Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową.

• październik 2011 – udział w kampanii miejskiej „Październik – miesiącem wolnym od uzależnień” – konkursy plastyczne, rajd pieszy, pogadanki, spotkania ze specjalistami, Gra Terenowa pn. „Zdrowiej i świadomiej żyć”, udział w spektaklu iluzji pt. „Iluzji TAK, uzależnieniom NIE”.

3. Jednorazowe:• „Bal kapeluszowy” 04.02.2011r – zabawa karnawałowa, której elementem obowiązkowym były pomysłowe, oryginalne nakrycie głowy. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób.

• „Dzień Kobiet” – spotkanie przy ciasteczku, podkład muzyczny spotkania zapewnił członek naszego Stowarzyszenia – Jerzy Gorzycki. Swoją obecnością uświetniły spotkanie 43 panie.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych i Wydział Gospodarki Komunalnej.

• „Dzień Dziecka” – dla dzieci uczestników zajęć świetlic zorganizowano integracyjne spotkanie z rówieśnikami z osiedla Młodych z okazji Dnia Dziecka. Nie zabrakło ciekawych konkursów z nagrodami oraz ogniska i kiełbasek.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

• udział w kampanii miejskiej (08.09.2011) -„Sprzątanie świata 2011” – świetlice – porządkowanie terenu osiedli

• wycieczka do Warszawy – 10.09.2011r. – wycieczka do Warszawy do Teatru SABAT Małgorzaty Potockiej na spektakl rewiowy pt. „Rewia forever”. Z propozycji skorzystały 50 osób.

• wystawa prac dzieci ze świetlic podczas imprezy w Auli UMK pn. „Popołudnie z MSM” (25.09.2011) organizowanej przez MSM dla swoich mieszkańców, oraz członków Stowarzyszenia, występ Haliny Mlynkowej – impreza przygotowana przez partnera – Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową

• mikołajkowe spotkanie dla dzieci ze świetlic oraz z osiedli oraz ich rodziców przy osiedlowych choinkach (05 i 07.12.2011) – spotkanie z Mikołajem, wspólne strojenie choinek własnoręcznie wykonanymi ozdobami, konkursy, upominki dla dzieci, zabawy przy choince. Ilość uczestników: ok. 250

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych i Wydział Gospodarki Komunalnej

• wigilia dla dzieci ze świetlic oraz członków Stowarzyszenia (16.12.2011) – program okolicznościowy w wykonaniu dzieci z świetlic „Świetliki” i „Kameleon”. Do wszystkich obecnych dzieci przyszedł Mikołaj z niespodziankami Był to również czas na podsumowanie minionego roku. W spotkaniu wzięło udział 48 dzieci i 75 członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, osoby współpracujące lub pracujące na rzecz Stowarzyszenia.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (w części dotyczącej świetlic)


Członkowie stowarzyszenia korzystali z bogatej oferty bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Urząd Miasta Torunia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”. Tematyka szkoleń obejmowała: pisanie projektów, sposoby pozyskiwaniu dotacji, zmiany w Ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie , sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie, życzliwość, pomoc w realizacji naszych inicjatyw, a niezdecydowanych zapewniamy, że znajdą u nas swoje miejsce.

Projekty zrealizowane w roku 20111. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn „Dzieciństwo, oknem na świat” w okresie od 03.01.2011r do 16.12.2012r. - na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – w ramach tego programu prowadzone były dwie świetlice środowiskowo – terapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, niezamożnych.

2. Gmina Miasta Toruń Wydział Kultury- projekt „Śpiewać to radość dla nas i dla innych” w okresie od 01.04.2011r do 30.10.2011r.
Cel:
Integracja środowiska seniorów poprzez uczestnictwo w chórach.
Prezentacja dorobku artystycznego „ ludzi złotego wieku”.
Stworzenie warunków do aktywności ludzi starszych.

3. Gmina Miasta Toruń Wydział Inicjatyw Lokalnych projekt „ Dzieci – dzieciom” –
Termin realizacji: 3.06.2011. - realizacja festynu osiedlowego z okazji „Dnia Dziecka” na osiedlu Letnia
Cel: stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci wraz z rodzicami zachęcanie do rodzinnego wypoczynku, popularyzacja rodzinnych imprez plenerowych na świeżym powietrzu.

4. Gmina Miasta Toruń Wydział Sportu i Rekreacji –projekt pn. „Jesień życia zdrowa i aktywna” w okresie 01.01.2011 – 30.11.2011r.
Integracja społeczna – popularyzacja NORDIC WALKING.
Profilaktyka zdrowotna.
Rozbudzenie aktywności ruchowej wśród osób starszych.
Wyrównanie szans dostępności do zajęć ruchowych dla osób o niskich dochodach (emeryci, renciści).
Zmiana nastawienia ludzi starszych do własnych ograniczeń ruchowych, zdrowotnych, wiekowych.

5. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn „Wakacje zdrowe bo sportowe” – 8-godzinne półkolonie dla dzieci
Termin realizacji: 01 lipca 2011r do 21.07 2011r.
Miejsce realizacji: Stadion Osiedlowy SM KOPERNIK przy ul. Świętopełka
Cel zadania:
1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawiane sportu, zapoznanie dzieci z zasadami gier sportowych, nauka gry w szachy, warcaby itp.
2/ Rozwijanie zainteresowań poznawczych z zakresu historii, biologii, fizyki, przyrody, ekologii, (lekcje muzealne, kino, teatr itp.)
3/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.
3/ W czasie półkolonii realizowany był program z zakresu profilaktyki uzależnień.

6. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn „Wakacyjna przygoda może zdrowia dodać” – 4-godzinne półkolonie dla dzieci
Termin realizacji: 18 lipca 2011r do 12 sierpnia 2011r.
Miejsce realizacji: Klub „Sobótka” MSM
Cel zadania:
1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe oraz promocji zdrowia.
2/ Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień od wszelkiego rodzaju nałogów.
3/ Pokazanie możliwości bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego (muzea, kino, galerie, konkursy, zabawy integracyjne itp.)
4/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.

7. Województwo Kujawsko- Pomorskie projekt „ Jesień życia zdrowa i aktywna”
Termin realizacji: 01.03.2011 – 30.11.2011r.

* Gimnastyka rekreacyjna dla seniora; - w klubach „Kameleon” i „Sobótka” MSM
- poprawa sprawności fizycznej
- wyrównanie deficytu ruchu,
- możliwość integracji,
* Taniec w kręgu: - w Klubie „Kameleon” MSM
- integracja uczestników,
- poprawienie zdolności koordynacji i przestrzennych
- pomoc w samoakceptacji,
- zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji
* Gimnastyka w wodzie – Aqua aerobic – na basenie przy ul. Bażyńskich
- gimnastyka w wodzie
- poprawa kondycji fizycznej,
- poprawa ogólnej kondycji i dobre samopoczucie

8. Gmina Miasta Toruń Wydział Inicjatyw Lokalnych projekt „Osiedlowe Mikołajki jak z dziecięcej bajki” w okresie dnia 5-11.12. 2011r. – zabawy z Mikołajem przy osiedlowych choinkach na Osiedlu Letnia i Kołłątaja MSM
kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie zimy.

Partnerami w realizacji projektów byli:
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK

Współorganizatorami projektów byli:
Gmina Miasta Toruń
Województwo Kujawsko - Pomorskie


              


Archiwum

- Sprawozdanie za rok 2010
- Sprawozdanie za lata 2008-2009