Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia „ŻYĆ LEPIEJ” za rok 2012

Dnia 17.12.2007r. stowarzyszenie uzyskało rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym i przyjęło nazwę „ Żyć lepiej”. Dnia 17.11.2009r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W ramach zadań statutowych prowadziliśmy szeroką działalność na rzecz członków naszego Stowarzyszenia i społeczności lokalnej. Zakres i charakter tych działań jest różnorodny.

I. Projekty zrealizowane w roku 2012 w ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia."Dzieciństwo oknem na świat"
• w ramach projektu prowadzone są dwie świetlice środowiskowo – terapeutycznych „Świetliki” i „Kameleon”, w których opiekę i pomoc dydaktyczną otrzymuje 50 dzieci. Oferta kierowana jest do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niezamożnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo. Prowadzony jest program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, pomocy przedmedycznej, kulturalny, ekologiczny, pomoc w trudnościach szkolnych. Podczas codziennych 3-godzinnych spotkań dzieci otrzymują również posiłki. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich zmieniany jest charakter spotkań z edukacyjnych i wyrównawczych na zajęcia sportowo- rekreacyjne oraz edukacyjno – kulturalny.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

b ) projekt pn. Nasze wakacje to sport i rekreacja” dwa 1- tygodniowe 8-godzinne turnusy półkolonii dla dzieci w wieku 7- 12 lat spędzających wakacje w mieście ( 02-20.07.2012). zajęcia integracyjne, sportowo – rekreacyjne, z profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, konkursy, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, galerii. Z tej propozycji skorzystało łącznie 90 dzieci.
1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe oraz promocji zdrowia.
2/ Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień od wszelkiego rodzaju nałogów.
3/ Pokazanie możliwości bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego (muzea, kino, galerie, konkursy, zabawy integracyjne itp.)
4/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz partnera Spółdzielnię Mieszkaniową „Kopernik”.

c) projekt „ Zdrowie i przygoda na wakacje metoda” dwa 1- tygodniowe 4 – godzinne turnusy półkolonii letnich dla dzieci spędzające wakacje w mieście (16 – 27.07.2012r) – zajęcia integracyjne, sportowo – rekreacyjne, z profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, konkursy, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, galerii. Z tej propozycji skorzystało łącznie 60 dzieci. Cel zadania:
1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawiane sportu, zapoznanie dzieci z zasadami gier sportowych, nauka gry w szachy, warcaby itp.
2/ Rozwijanie zainteresowań poznawczych z zakresu historii, biologii, fizyki, przyrody, ekologii, (lekcje muzealne, kino, teatr itp.)
3/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.
3/ W czasie półkolonii realizowany był program z zakresu profilaktyki uzależnień.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz partnera Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową.

d) projekt „Dzień Dziecka na Letniej” w dniu 31.05.2012r. – impreza plenerowa, festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Letnia oraz dzieci uczestników zajęć świetlic środowiskowo – terapeutycznych. Podczas festynu nie zabrakło ciekawych zabaw, konkursów z nagrodami. Na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne i wokalne. W zabawie uczestniczyło ok. 300 osób.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych oraz partnera Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

e) projekt „Świąteczne drzewko na moim osiedlu” (07 i 10.12.2012) – spotkanie z Mikołajem, wspólne strojenie choinek własnoręcznie wykonanymi ozdobami, konkursy, upominki dla dzieci, z zabawy z Mikołajem przy osiedlowych choinkach na Osiedlu Letnia i Kołłątaja MSM , kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia ,stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie zimy. Ilość uczestników: ok. 250.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych i Wydział Gospodarki Komunalnej oraz partnera Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

f)projekt „ Sztuka w 5 zmysłach” - celem projektu była integracja międzypokoleniowa na płaszczyźnie działań twórczych. Każdy uczestnik – dziecko - mogło zaprosić do zabawy babcię lub dziadka . Projekt obejmował przygotowanie pięciu stanowisk. Każde stanowisko było tematycznie związane z jednym konkretnym zmysłem. Sztukę tworzono przez : wzrok – rysując lub malując martwą naturę , smak - kompozycja kolorowych sałatek owocowych , węch – rozpoznawanie różnych zapachów, każdy mógł stworzyć swoja kompozycję zapachową, dotyk – lepienie z gliny i modeliny, słuch – ilustrowanie wysłuchanej wcześniej legendy toruńskiej. Nowatorskość projektu opierała się głównie na idei połączenia w działaniu twórczym dwóch pokoleń. Nowatorskie okazało się również podejście do tematu kompozycja- sztuka- zmysły. W projekcie uczestniczyło 59 beneficjentów.

Kwota dofinansowania: 1.800 zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Toruńska Agenda Kulturalna.

Łącznie Stowarzyszenie otrzymało w 2012 r. kwotę 61.150 zł dotacji na realizację 6 w/w projektów. Projekty były przygotowywane i koordynowane przez członków Zarządu Stowarzyszenia.


II. Działania własne:


1) 4 - dniowa wycieczka do Pragi - wyjazd w dniach 17-20.05.2012 r. W programie wyjazdu było zwiedzanie Praskiego Hardu, Złotej Uliczki, Mostu Karola, Małej Strany, Wyszegradu, Nowego Miasta z Pałacem Wacława, odprawa warty honorowej w Pałacu na Hrdaczanach, rejs statkiem po Wełtawie oraz grające fontanny. Z propozycji skorzystało 53 osoby.

2) 14 dniowa wycieczka do Bułgarii dla dorosłych – Złote Piaski (01-14.06.2012) zajęcia integracyjne, spacery i kąpiele w Morzu Czarnym i na basenie, wycieczka do Warny, Kalakrii, Bałczika, Neseberu. W wyjeździe uczestniczyło 48 osób.

3) 7- dniowa wycieczka do Jastrzębiej Góry dla seniorów w dniach 28.05-03.06.2012 – spacery nad morzem i po okolicach, plażowanie, zajęcia Nordic Walking, wycieczka na Półwysep Helski - fokarium, Jastarnia, zwiedzanie Latarni Morskiej w Rozewiu, ognisko. Atrakcją pobytu okazał się wieczór kaszubski oraz wieczorki taneczne. Z propozycji skorzystało 52 osoby.

4) Dwa obozy wypoczynkowo – taneczne do Bułgarii:
• 14 – dniowy obóz taneczny szkoleniowo – wypoczynkowy dla młodzieży z Korporacji Tanecznej „BABY JAGI” w Bułgarii w Złotych Piaskach (1 – 13 lipca 2012 r ) – warsztaty taneczne, zajęcia integracyjne, spacery i kąpiele w Morzu Czarnym i na basenie, wycieczka do Warny, Kalakrii, dyskoteki, konkursy sportowe. Grupa wystąpiła w trzech koncertach w ramach festiwalu w Warnie. Ilość uczestników: 47 osób.
• 14 – dniowy obóz taneczny szkoleniowo – wypoczynkowy dla młodzieży w Bułgarii w Złotych Piaskach (19-31.08.2012 ) – warsztaty taneczne, zajęcia integracyjne, spacery i kąpiele w Morzu Czarnym i na basenie, wycieczka do Warny, Kalakrii, dyskoteki, konkursy sportowe. Ilość uczestników: 43 osoby.

III. Działania akcyjne kulturalno – oświatowe:


• „Bal kapeluszowy” 04.02.2011r – zabawa karnawałowa, której elementem obowiązkowym były pomysłowe, oryginalne nakrycie głowy. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób, • wyjazd do Warszawy na balet „Bajadera” w Teatrze Wielkim dnia 13.02.2012r. Z propozycji skorzystało 42 osoby,
• wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl pt. „Zemsta Nietoperza” dnia 12.02.2012r. z Propozycji skorzystało 48 osób,
• wyjazd do Warszawy – Teatr „Sabat” – dnia 3.03.2012r. przedstawienie pt. „Pocałunki świata” . Z propozycji skorzystało 30 osób,
• wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl z okazji Dnia Dziecka pt. „Śpiąca Królewna” dnia 20 maja 2012r. Z propozycji skorzystało 36 uczestników,
• udział w kampanii miejskiej (08.09.2011) -„Sprzątanie świata 2012” – świetlice – porządkowanie terenu osiedli,
• październik 2011 – udział w kampanii miejskiej „Październik – miesiącem wolnym od uzależnień” – konkursy plastyczne, rajd pieszy, pogadanki, spotkania ze specjalistami, Gra Terenowa pn. „Zdrowiej i świadomiej żyć”, udział w spektaklu iluzji pt. „Iluzji TAK, uzależnieniom NIE”,
• wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl pt. „Cyganeria „ opera G. Pucciniego dnia 10.11.2012r. Z propozycji skorzystały 48 osób.
• wystawa prac dzieci ze świetlic podczas imprezy w Auli UMK pn. „Popołudnie z MSM” (25.09.2012) organizowanej przez MSM dla swoich mieszkańców, oraz członków stowarzyszenia. Ilość uczestników imprezy: 1.000 osób
• wigilia dla dzieci ze świetlic oraz członków Stowarzyszenia (13.12.2012) – program okolicznościowy w wykonaniu dzieci z świetlic „Świetliki” i „Kameleon”. Do wszystkich obecnych dzieci przyszedł Mikołaj z niespodziankami Był to również czas na podsumowanie minionego roku. W spotkaniu wzięło udział 48 dzieci i 75 członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, osoby współpracujące lub pracujące na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie stowarzyszenia korzystali z bogatej oferty bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Urząd Miasta Torunia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”. Tematyka szkoleń obejmowała: pisanie projektów, sposoby pozyskiwaniu dotacji, zmiany w Ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych.

W imieniu dzieci ze świetlic środowiskowych dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku. Uzyskane z tego tytułu pieniądze w całości przeznaczone zostały na potrzeby dwóch prowadzonych przez nas świetlic „ŚWIETLIKI” i „KAMELEON”.

Serdecznie dziękujemy Członkom naszego Stowarzyszenia za wsparcie, życzliwość, pomoc w realizacji naszych inicjatyw, liczne uczestnictwo, a niezdecydowanych zapewniamy, że znajdą u nas swoje miejsce.
Na dzień 31.12.2012 r. Stowarzyszenie liczyło: 128 członków.

Współorganizatorami projektów byli:
1. Gmina Miasta Toruń
2. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik”
4. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku
5. Stowarzyszenie „Równe Szanse”

              


Archiwum

- Sprawozdanie za rok 2011
- Sprawozdanie za rok 2010
- Sprawozdanie za lata 2008-2009