Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego

Bal dobroczynny

Aktywna Wieś
 

Projekty zrealizowane w roku 2020


Zespół Appassionata
Celem zadania była aktywizacja społeczności lokalnej oraz tworzenie warunków do powstawania nowej inicjatywy jaką jest zespół śpiewaczy. Rozwijanie świadomego uczestnictwa w kulturze, wzrost jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
Działania na rzecz osób 65+