Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego 

Realizacje projektów Stowarzyszenia w ramach otwartych konkursów


Rok 2009


1. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn. „ Żyj zdrowo, żyj lepiej”
Dofinansowanie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – w ramach tego programu prowadzone są dwie świetlice środowiskowo – terapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, niezamożnych.

2. Gmina Miasta Toruń Wydział Edukacji- projekt pn. „ Wesołe wakacje”
Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.


Partnerem w realizacji wszystkich projektów jest
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu