Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego 

Realizacje projektów Stowarzyszenia w ramach otwartych konkursów


Rok 2010


1. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn. „ Dzieciństwo oknem na świat”
Dofinansowanie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – w ramach tego programu prowadzone są dwie świetlice środowiskowo – terapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, niezamożnych.

2. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn. „ Strata, żałoba”
Skuteczne sposoby radzenie sobie z problemami dnia codziennego, szybka i bezpieczna pomoc ludziom odczuwającym ból emocjonalny i psychiczny.

3. Gmina Miasta Toruń Wydział Edukacji- projekt pn. „ Wakacje na 5 ”
Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - kolonie i obóz dla grupy 90 beneficjentów .Celem projektu było zapobieganie przejawom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Regeneracja sił psychicznych i fizycznych oraz stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku.

4. Gmina Miasta Toruń Wydział Inicjatyw Lokalnych projekt pn.” Dzień Dziecka na Letniej”
Celem projektu było: wspólne świętowanie Dnia Dziecka poprzez stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego, zachęcenie do rodzinnego spędzenia czasu wolnego oraz popularyzacja imprez plenerowych na świeżym powietrzu.

5. Gmina Miasta Toruń Wydział Sportu i Rekreacji projekt pn’ Jesień życia zdrowa i aktywna”
Celem projektu było zwiększenie aktywności ruchowej seniorów, samodzielne wykonywanie ćwiczeń, nawiązanie relacji koleżeńskich wśród seniorów .

6 Gmina Miasta Toruń. Wydział Kultury – projekt pn. „Jubileuszowe wspomnienia”
Uczczenie Jubileuszu XXX- lecia chóru seniora „Echo”. Prezentacja dorobku, koncert jubileuszowy.

Partnerem w realizacji wszystkich projektów jest
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu