Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego 

Realizacje projektów Stowarzyszenia w ramach otwartych konkursów


Rok 2011


1. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn „Dzieciństwo, oknem na świat” w okresie od 03.01.2011r do 14.12.2012r.

Na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – w ramach tego programu prowadzone są dwie świetlice środowiskowo – terapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, niezamożnych

2. Gmina Miasta Toruń Wydział Kultury- projekt „Śpiewać to radość dla nas i dla innych” w okresie od 01.04.2011r do 30.10.2011R.

- Integracja środowiska seniorów poprzez uczestnictwo w chórach
- Prezentacja dorobku artystycznego "ludzi złotego wieku"
- Stworzenie warunków do aktywności ludzi starszych

3. Gmina Miasta Toruń Wydział Inicjatyw Lokalnych projekt „ Dzieci – dzieciom” – Termin realizacji: 3.06.2011.

- realizacja festynu osiedlowego z okazji „Dnia Dziecka” na Osiedlu Letnia
- stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci wraz z rodzicami
- zachęcanie do rodzinnego wypoczynku
- popularyzacja rodzinnych imprez plenerowych na świeżym powietrzu

4. Gmina Miasta Toruń Wydział Sportu i Rekreacji – projekt pn. „Jesień życia zdrowa i aktywna” w okresie 01.01.2011 – 30.11.2011r.

- Integracja społeczna – popularyzacja NORDIC WALKING.
- Profilaktyka zdrowotna.
- Rozbudzenie aktywności ruchowej wśród osób starszych.
- Wyrównanie szans dostępności do zajęć ruchowych dla osób o niskich dochodach (emeryci, renciści).
- Zmiana nastawienia ludzi starszych do własnych ograniczeń ruchowych, zdrowotnych, wiekowych.
- Integracja środowiskowa.

5. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn „Wakacje zdrowe bo sportowe” – 8-godzinne półkolonie dla dzieci
Termin realizacji: 01 lipca 2011r do 21.07 2011r.
Miejsce realizacji: Stadion Osiedlowy SM KOPERNIK przy ul. Świętopełka

Cel zadania:

1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawiane sportu, zapoznanie dzieci z zasadami gier sportowych, nauka gry w szachy, warcaby itp.
2/ Rozwijanie zainteresowań poznawczych z zakresu historii, biologii, fizyki, przyrody, ekologii, (lekcje muzealne, kino, teatr itp.)
3/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.
3/ W czasie półkolonii realizowany był program z zakresu profilaktyki uzależnień.

6. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn „Wakacyjna przygoda może zdrowia dodać” – 4-godzinne półkolonie dla dzieci
Termin realizacji: 18 lipca 2011r do 12 sierpnia 2011r.
Miejsce realizacji: Klub „Sobótka” MSM

Cel zadania:

1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe oraz promocji zdrowia.
2/ Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień od wszelkiego rodzaju nałogów.
3/ Pokazanie możliwości bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego (muzea, kino, galerie, konkursy, zabawy integracyjne itp.)
4/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.

7. Województwo Kujawsko- Pomorskie projekt „ Jesień życia zdrowa i aktywna”
Termin realizacji: 01.03.2011 – 30.11.2011r.

Gimnastyka rekreacyjna dla seniora - w klubach „Kameleon” i „Sobótka” MSM
- poprawa sprawności fizycznej
- wyrównanie deficytu ruchu,
- możliwość integracji,

Taniec w kręgu: - w Klubie „Kameleon” MSM
- integracja uczestników,
- poprawienie zdolności koordynacji i przestrzennych
- pomoc w samoakceptacji,
- zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji

Gimnastyka w wodzie – Aqua aerobik – na basenie przy ul. Bażyńskich
- gimnastyka w wodzie
- poprawa kondycji fizycznej,
- poprawa ogólnej kondycji i dobre samopoczucie

8. Gmina Miasta Toruń Wydział Inicjatyw Lokalnych projekt „Osiedlowe Mikołajki jak z dziecięcej bajki” w okresie dnia 5-11.12. 2011r.

- zabawy z Mikołajem przy osiedlowych choinkach na Osiedlu Letnia i Kołłątaja MSM
- kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
- stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie zimy.
- wzbudzanie szacunku dla tradycji i obyczajów związanych z Bożym Narodzeniem.


Partnerem w realizacji wszystkich projektów jest
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu