Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego 

Realizacje projektów Stowarzyszenia w ramach otwartych konkursów


Rok 2012


1. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn. „Dzieciństwo, oknem na świat”- na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – w ramach tego programu prowadzone są dwie świetlice środowiskowo – terapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, niezamożnych.

Wartość projektu 54.450 zł, Kwota dofinansowania: 49.000 zł

2. Gmina Miasta Toruń Wydział Gospodarki Komunalnej projekt „ Dzień Dziecka na Letnie”

- stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci wraz z rodzicami
- zachęcanie do rodzinnego wypoczynku
- popularyzacja rodzinnych imprez plenerowych na świeżym powietrzu

Wartość projektu 13.500 zł :Kwota dofinansowania: 1.600 zł

3. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn. ” Nasze wakacje to sport i rekreacja”

Cel zadania:
1) Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawiane sportu, zapoznanie dzieci z zasadami gier sportowych, nauka gry w szachy, warcaby itp.
2) Rozwijanie zainteresowań poznawczych z zakresu historii, biologii, fizyki, przyrody, ekologii, (lekcje muzealne, kino, teatr itp.)
3) Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.
4) W czasie półkolonii realizowany był program z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wartość projektu – 25.000 zł, Kwota dofinansowania: 6.750 zł

4. Gmina Miasta Toruń Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej projekt pn. Zdrowie i przygoda na wakacje metoda”

Cel zadania:
1) Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe oraz promocji zdrowia.
2) Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień od wszelkiego rodzaju nałogów.
3) Pokazanie możliwości bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego (muzea, kino, galerie, konkursy, zabawy integracyjne itp.).
4) Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.

Wartość projektu: 14.300 zł- Kwota dofinansowania: 5.400zł

5. Toruńska Agenda Kulturalna w ramach Mikrowsparcia - projekt „Sztuka w 5 zmysłach” – warsztaty integracyjne.

Cel zadania:
1) połączenie idei w działaniu dwóch pokoleń seniorzy- dzieci- integracja międzypokoleniowa na płaszczyźnie działań twórczych.
2) nowatorskie połączenie podejścia do tematu Kompozycja – Sztuka- Zmysły.
3) zapoznanie z mechanizmami działania własnych zmysłów i pokazanie w jaki sposób wykorzystujemy zmysły w procesie tworzenia

Wartość projektu; 13.500 zł, Kwota dofinansowania : 1.700 zł

6. Gmina Miasta Toruń Wydział Inicjatyw Lokalnych projekt „ Świąteczne drzewko na moim osiedlu”

- kultywowanie tradycji i zwyczajów związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
- stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci wraz z rodzicami
- przybliżenie tradycji świątecznych
- popularyzacja rodzinnych imprez plenerowych na świeżym powietrzu

Wartość 3.620 zł projektu : Kwota dofinansowania: 1.600 zł


Partnerem w realizacji wszystkich projektów jest
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu