Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego 

Projekty zrealizowane w roku 2013 w ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia


Rok 2013


A. "Dzieciństwo oknem na świat”- w ramach projektu prowadzone są dwie świetlice środowiskowo – terapeutycznych „Świetliki” i „Kameleon”, w których opiekę i pomoc dydaktyczną otrzymuje 50 dzieci. Oferta kierowana jest do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niezamożnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo. Prowadzony jest program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, pomocy przedmedycznej, kulturalny, ekologiczny, pomoc w trudnościach szkolnych.
Podczas codziennych 3-godzinnych spotkań dzieci otrzymują również posiłki. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich zmieniany jest charakter spotkań z edukacyjnych i wyrównawczych na zajęcia sportowo- rekreacyjne oraz edukacyjno – kulturalny.

Całkowity koszt projektu: 65.343 zł
Kwota dofinansowania : 48.500 zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

B. projekt pn. „ LATO NA ZDROWIE” - trzy 1- tygodniowe 8-godzinne turnusy półkolonii dla dzieci w wieku 7- 12 lat spędzających wakacje w mieście ( 01-19.07.2013). zajęcia integracyjne, sportowo – rekreacyjne, z profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, konkursy, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, galerii. Z tej propozycji skorzystało łącznie 60 dzieci.
1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe oraz promocji zdrowia
2/ Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień od wszelkiego rodzaju nałogów
3/ Pokazanie możliwości bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego (muzea, kino, galerie, konkursy, zabawy integracyjne itp.)
4/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych

Całkowity koszt projektu: 27.940 zł
Kwota dofinansowania: 6.640 zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz partnera Spółdzielnię Mieszkaniową „Kopernik”

C. projekt „SPORTOWE LATO” - trzy trzy 1- tygodniowe 4 – godzinne turnusy półkolonii letnich dla dzieci spędzające wakacje w mieście (15.07 – 02.08.2013r) – zajęcia integracyjne, sportowo – rekreacyjne, z profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, konkursy, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, galerii. Z tej propozycji skorzystało łącznie 51 dzieci.
Cel działania:
1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawiane sportu, zapoznanie dzieci z zasadami gier sportowych, nauka gry w szachy, warcaby itp.
2/ Rozwijanie zainteresowań poznawczych z zakresu historii, biologii, fizyki, przyrody, ekologii, (lekcje muzealne, kino, teatr itp.)
3/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych
4/ W czasie półkolonii realizowany był program z zakresu profilaktyki uzależnień

Całkowity koszt projektu: 14.684 zł
Kwota dofinansowania: 5.990,-
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz partnera Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową.

D. projekt „Wesołe podwórko” w dniu 29.05.2013r. - impreza plenerowa, festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Letnia oraz dzieci uczestników zajęć świetlic środowiskowo – terapeutycznych. Podczas festynu nie zabrakło ciekawych zabaw, konkursów z nagrodami. Na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne i wokalne. W zabawie uczestniczyło ok. 400 osób.

Całkowity koszt projektu: 10.526 zł
Kwota dofinansowania: 1.850 zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych oraz partnera Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

E. projekt „AKTYWNOŚĆ RECEPTĄ NA POGODNĄ JESIEŃ ŻYCIA” - w ramach profilaktyki zdrowia dla Seniorów zajęcia ruchowe : gimnastyka rekreacyjna, taniec w kręgu, zajęcia relaksacyjne, Nordic Walking.

Całkowity koszt projektu: 12.300 zł
Kwota dofinansowania: 3.500 zł
Program dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego

F. projekt „Świąteczne drzewko na moim osiedlu” (07 i 10.12.2012) - spotkanie z Mikołajem, wspólne strojenie choinek własnoręcznie wykonanymi ozdobami, konkursy, upominki dla dzieci, z zabawy z Mikołajem przy osiedlowych choinkach na Osiedlu Letnia i Kołłątaja MSM , kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia ,stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie zimy. Ilość uczestników: ok. 250

Całkowity koszt projektu: 3.500 zł
Kwota dofinansowania : 1.400 zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych i Wydział Gospodarki Komunalnej oraz partnera Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

G. projekt „ Taniec jak życie, każdy krok ma znaczenie” - celem projektu była aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez stworzenie grupy tanecznej. W projekcie uczestniczyło 30 beneficjentów – dzieci uczestniczące w zajęciach świetlic środowiskowo- terapeutycznych.

Całkowity koszt projektu: 4.360 zł
Kwota dofinansowania: 2.500 zł
Program dofinansowywany ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego

H. projekt „NORDIC WALKING dla każdego” - Rekreacja ruchowa na świeżym powietrzu, propagowanie aktywnego stylu życia.

Całkowity koszt projektu: 1.720 zł
Kwota dofinansowania: 1.000 zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń


Partnerem w realizacji wszystkich projektów jest
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu