Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego 

Projekty zrealizowane w roku 2014 w ramach otwartych konkursów


Rok 2014


1. „Dzieciństwo oknem na świat” Od 07.01 – 19.12.2014 - działalność dwóch świetlic środowiskowo – terapeutycznych dla dzieci z rodzin niezamożnych, zagrożonych patologiami – pomoc w zaległościach szkolnych, dożywianie, opieka w czasie nieobecności rodziców, zajęcia z profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia.

Całkowity koszt projektu: 57 470 zł
kwota dofinansowania : 43.924 zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

2. „ Aktywność – receptą na pogodną jesień życia” - zajęcia gimnastyczne , taniec w kręgu, gimnastyka relaksacyjna.

Całkowity koszt projektu: 9.306 zł
Kwota dofinansowania: 3.000 zł
Program dofinansowywany ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego

3. Projekt „ Życie jest jak taniec - każdy krok ma znaczenie” - celem projektu są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowo – terapeutycznej. W projekcie uczestniczy 30 beneficjentów – zajęcia prowadzone są w okresie od marca do grudnia 2014r.

Całkowity koszt projektu: 5.630 zł
Kwota dofinansowania: 4.000 zł
Program dofinansowywany ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego

4. „Wesołe podwórko” - festyn sportowo- rekreacyjny na osiedlu Letnia z okazji Dnia Dziecka.

Całkowity koszt projektu: 11.500 zł
Kwota dofinansowania: zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych oraz partnera Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

5. „Przy wigilijnym stole” - spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców MSM - w trakcie rozpatrzenia.

6. „ Osiedlowi kolędnicy” - wspólne ubieranie choinki , spotkanie z Mikołajem - w trakcie rozpatrywania.
Partnerem w realizacji wszystkich projektów jest
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu