Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia „ŻYĆ LEPIEJ” za rok 2016

Dnia 17.12.2007 r. stowarzyszenie uzyskało rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym i przyjęło nazwę „ Żyć lepiej”. Dnia 17.11.2009 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
W ramach zadań statutowych prowadziliśmy szeroką działalność na rzecz członków naszego Stowarzyszenia i społeczności lokalnej. Zakres i charakter tych działań jest różnorodny. .

I. Projekty zrealizowane w roku 2016 w ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

a) projekt pn. „Dzieciństwo oknem na świat” – projekt trzyletni 2016 - 2018 realizacja w roku 2016 w okresie 07.01 – 16.12.2016 r.
W ramach projektu prowadzone są dwie świetlice środowiskowo – terapeutycznych „Świetliki” i „Kameleon”, w których opiekę i pomoc dydaktyczną otrzymuje 50 dzieci.
Oferta kierowana jest do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niezamożnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo, pozbawionych możliwości opieki w czasie pracy.
Prowadzony jest program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, pomocy przedmedycznej, kulturalny, ekologiczny, pomoc w trudnościach szkolnych. Podczas codziennych 3-godzinnych spotkań dzieci otrzymują również posiłki. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich zmieniany jest charakter spotkań z edukacyjnych i wyrównawczych na zajęcia sportowo- rekreacyjne oraz edukacyjno–kulturalny.
Wartość projektu :61.414,05 zł, kwota dofinansowania: 42.020,00 zł

b) projekt pn. „Dzień Dziecka na Letniej” – 1.06.2016 r.
- stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci wraz z rodzicami,
- obchody Dnia Dziecka
- zachęcanie do rodzinnego wypoczynku,
- popularyzacja rodzinnych imprez plenerowych na świeżym powietrzu
- występy dziecięcych zespołów artystycznych z klubów „Sobótka” i „Kameleon”, pokazy, zabawy,
W imprezie uczestniczyło ok. 300 osób
Wartość projektu :11.434,45 zł; Kwota dofinansowania:1.998,32zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych oraz partnera Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

c ) projekt pn. „ AKTYWNE i SPORTOWE LATO” trzy 1- tygodniowe 8-godzinne turnusy półkolonii dla dzieci w wieku 7- 12 lat spędzających wakacje w mieście w terminie 04.07 do 22.07.2016 r zajęcia integracyjne, sportowo – rekreacyjne, z profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, konkursy, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, galerii. Z tej propozycji skorzystało łącznie 58 dzieci.

1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe oraz promocji zdrowia.
2/ Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień od wszelkiego rodzaju nałogów.
3/ Pokazanie możliwości bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego (muzea, kino, galerie, konkursy, zabawy integracyjne itp.)
4/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.
Wartość projektu : 29.040 zł; Kwota dofinansowania: 5.000 zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz partnera Spółdzielnię Mieszkaniową „Kopernik”

d) projekt „AKTYWNOŚĆ RECEPTĄ NA POGODNĄ JESIEŃ ŻYCIA” – w ramach profilaktyki zdrowia dla Seniorów 60+ zajęcia ogólnorozwojowe :
- taniec w kręgu,
- zajęcia relaksacyjne,
- Nordic Walking
- ZUMBA GOLD
- Zdrowy Kręgosłup
Z projektu skorzystało ok. 100 osób w wieku 60+
Wartość projektu : 21.261 zł: Kwota dofinansowania: 4.000 zł
Program dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz partnera Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową i Stowarzyszenie

e) projekt „Osiedlowi Kolędnicy” (06 i 07.12.2016 r.) – spotkanie z Mikołajem, wspólne strojenie choinek własnoręcznie wykonanymi ozdobami, konkursy, upominki dla dzieci, z zabawy z Mikołajem i Teatrem MagMowcy przy osiedlowych choinkach na Osiedlu Letnia i Kołłątaja MSM, kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie zimy.

Ilość uczestników: ok. 250
Wartość projektu : 3.357,61 zł Kwota dofinansowania : 1.193,79 zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych oraz partnera Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Łącznie Stowarzyszenie otrzymało w 2016 r. kwotę 54.212,11 zł dotacji na realizację w/w projektów. Wartość zrealizowanych projektów to kwota: 126.507,11 zł
Projekty przygotowane były i koordynowane przez członków Zarządu Stowarzyszenia.

II. Działania własne:

A/ Turystyczne
1. Sztokholm- Helsinki -5 dniowy wyjazd do Skandynawii w dniach 19-23.04.2016 r. Przejazd promem. W czasie wyjazdu uczestnicy zwiedzili Sztokholm: punkt widokowy Fjallgatan, spacer po Starym Mieście, Gamla Stan, Ratusz. Muzeum Galeonu Vasa, wyspa Rycerska; zwiedzanie Helsinek: Plac Senacki, Katedra Uśpieńska, kościół w Skale –Temppelaukio, park Syberiusa. Z propozycji skorzystało: 46 osób.

2. Rowy 17.- 27.06.2016 r. r – 10 dniowy wyjazd nad morze dla grupy 52 osób. Zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym „APATOR” w Rowach. W programie: plażowanie, spacery, zajęcia Nordic Walking, rozgrywki w bulle, wieczorki integracyjne, niezapomniana noc „sobótkowa” przy ognisku, wycieczka do Sarbska.

3. Wrocław - Drezno – Saksonia Szwajcarska - 5 dniowy wyjazd w dniach 3-7.08.2016 r. W programie: zwiedzanie Wrocławia: ZOO – Afrykarium, Panorama Racławicka, Ostrów Tumski, Uniwersytet Wrocławski- Aula, Rynek, Park Szczytnicki, Ogród Japoński; Drezno: Opera Singera, Zwinger, Kościół Naszej Ukochanej Pani, Płac Japoński, Kościół Dworski, Zbrojownia Albertinum; Saksonia Szwajcarska: Bastei, Stoplen, Koningstein: Zamek Książ. Z propozycji skorzystało:43 osoby. 4. „Dobry Brat” w Borach Tucholskich - 2-12.10.2016. - 10 dniowy wyjazd rehabilitacyjny do Centrum Rehabilitacyjnego 50 osób.

W programie:
4 zabiegi dziennie, wycieczka do Szymbarka, bogaty program merytoryczny na jesienne wieczory, Nordic Walking, zbieranie grzybów z możliwością ich suszenia, wieczór szantowy, wieczór Kociewski, Bal Przebierańców. W turnusie uczestniczyła Pani Marzena Wiater. Za pobyt Pani Marzeny zapłaciło stowarzyszenie.

5. Termy Uniejów – 23 – 25.11.2016 r. – W programie: 3 wejścia na baseny termalne każdorazowo po 3 godziny, zwiedzanie miejscowego Browaru :WIATR” + degustacja piwa, wieczorek integracyjny z DJ i wieczór andrzejkowy i wróżbami. Ilość uczestników: 37 osób

B/ Działania akcyjne kulturalno – oświatowe:

- Bal Karnawałowy dla dzieci
- „Bal kapeluszowy” 23.01.2016 r. – zabawa karnawałowa, której elementem obowiązkowym były pomysłowe, oryginalne nakrycie głowy. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób,
- 25.06.2016 r. – wyjazd do Warszawy na spektakl baletowy w Teatrze Narodowym pt. „Bajadera”” oraz zwiedzanie Wilanowa z przewodnikiem. Z propozycji skorzystało 33 osoby.
- udział dzieci ze świetlic w kampanii miejskiej -„Sprzątanie świata 2016” – świetlice – porządkowanie terenu osiedli,
- październik 2016 – udział dzieci ze świetlic w kampanii miejskiej „Październik – miesiącem wolnym od uzależnień” – konkursy plastyczne, rajd pieszy , pogadanki, spotkania ze specjalistami, Gra Terenowa pn. „Zdrowiej i świadomiej żyć”,
- 06.11.2016 r. – wyjazd do Gdyni na spektakl muzyczny w Teatrze Muzycznym pt. „NOTRE DAME DE PARIS”” oraz zwiedzanie Akwarium z przewodnikiem. Z propozycji skorzystało 48 osób.
- wigilia dla dzieci ze świetlic oraz członków Stowarzyszenia (16.12.2016) – program okolicznościowy w wykonaniu dzieci ze świetlic „Świetliki” i „Kameleon”. Do wszystkich obecnych dzieci przyszedł Mikołaj z niespodziankami. Był to również czas na podsumowanie minionego roku. W spotkaniu wzięło udział 43 dzieci i 80 członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, osoby współpracujące lub pracujące na rzecz Stowarzyszenia.
Korzystaliśmy też z propozycji toruńskich placówek kultury: koncerty w Dworze Artusa, spektakle w Teatrze im. W. Horzycy, Teatru „AFISZ” i Impresaryjnym Teatrze Muzycznym.

C/ Program rekreacyjno – sportowy:

W ramach projektów oraz działalności klubów: „Sobótka” i „Kameleon” prowadzone były zajęcia dla seniorów różne formy aktywności ruchowej:
- taniec w kręgu,
- Zumba GOLD,
- gimnastyka relaksacyjna,
- gimnastyka ogólnorozwojowa,
- NORDIC WALKING,
- Zdrowy Kręgosłup

D/ W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia „Żyć Lepiej” odbył 11 posiedzeń podczas , których omawiano sprawy związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Dwa posiedzenia wspólnie z Komisją Rewizyjną odbyły się w siedzibach świetlic środowiskowych, gdzie głównym tematem były sprawy związane z realizacją projektu kierowanego do dzieci.

E/ W imieniu dzieci ze świetlic środowiskowych dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku. Uzyskane z tego tytułu pieniądze w kwocie: 4.938,20 zł w całości przeznaczone zostały na potrzeby dwóch prowadzonych przez nas świetlic „ŚWIETLIKI” i „KAMELEON” – wykorzystując środki na prowadzenie dożywiania dzieci, realizację programu opiekuńczo-wychowawczego i kulturalno – oświatowego, sfinansowanie wyjazdu na kolonie do Dźwirzyna/ w wysokości 2.600 zł – dla 4 dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych. Dla uczestników zajęć zorganizowano 3 dniowy wyjazd do Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego - Górzno, gdzie w przepięknej lokalizacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Wilga” uczestniczyły w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej, grach terenowych oraz integracyjnych. Pobyt był ciekawą propozycją podczas wakacyjnych zajęć.

Serdecznie dziękujemy również Członkom naszego Stowarzyszenia za wsparcie, życzliwość, pomoc w realizacji naszych inicjatyw, liczne uczestnictwo, a niezdecydowanych zapewniamy, że znajdą u nas swoje miejsce. Sprawimy, aby żyło się nam wszystkim lepiej!

Na dzień 31.12.2016 r. Stowarzyszenie liczyło:205 członków.

Współorganizatorami lub partnerami projektów byli:
1. Gmina Miasta Toruń
2. Województwo Kujawsko - Pomorskie
3. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOPERNIK”
5. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku
              


Archiwum

- Sprawozdanie za rok 2012
- Sprawozdanie za rok 2011
- Sprawozdanie za rok 2010
- Sprawozdanie za lata 2008-2009