Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego
Sześć lat "Świetlików"


We wrześniu świetlica środowiskowo- terapeutyczna „Świetliki”, obchodzi szóstą rocznicę działalności w nowym miejscu tj.przy ul. Legionów 53e.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa od wielu lat wspiera działalność świetlic na swoim obszarze. Są to „Kameleon” (Tuwima 9) i „Świetliki” (Legionów 53e). Ta ostatnia do 2007 roku działała przy klubie „Sobótka” (pod klubową nazwą). Sześć lat temu podopieczni otrzymali nową, większą niż dotychczas siedzibę, w której w dużo bardziej komfortowych warunkach mogą odbywać się zajęcia. Od tego czasu świetlica działa dzięki Stowarzyszeniu „Żyć lepiej”, MSM oraz współfinansowaniu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Wykwalifikowana opieka

Do świetlicy uczęszczają w większości dzieci z rodzin borykających się z problemami socjalnymi i społecznymi. Pod wykwalifikowaną opieką wychowawczyni Małgorzaty Grabskiej, od poniedziałku do piątku dzieci w wieku 6-12 lat spędzają tu czas. Każdy dzień ma podobny, jednak dostosowany do oczekiwań dzieci plan. Pierwszą godzinę rozpoczynają od wspólnego odrabiania zadań domowych, wykonywania ćwiczeń utrwalających techniki szkolne w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Nie każdemu z uczestników zajęć rodzina jest w stanie pomóc w nauce. Pod okiem wychowawczyni oraz zaangażowanych wolontariuszy, dzieci odrabiają jeśli nie wszystkie, to większość zadań. Od października wybrane dzieci będą mogły brać udział w zajęciach logopedycznych. Po wysiłku intelektualnym wszyscy wspólnie przygotowują podwieczorek, przy czym każde dziecko ma przydzieloną określoną czynność do wykonania.
– Staramy się, aby dzieci będąc w świetlicy nauczyły się m.in. nie tylko samodzielności w wykonywaniu prac, dbałości o estetykę pomieszczenia, ale również wdrażały do przestrzegania zasad higieny przygotowywania posiłków, higieny osobistej, psychicznej, sprawności fizycznej - mówi Małgorzata Grabska. - Dbamy o to, aby każda z części spotkania czegoś uczyła. Każde dziecko traktujemy indywidualnie. W sytuacjach trudnych dzieci mogą prosić o pomoc wychowawczynię, która często działa we współpracy z rodzicami, opiekunami, pedagogami szkolnymi. Dzieci chętnie dzielą się swoimi sukcesami, porażkami, radościami, smutkami. Otrzymują wsparcie lub pomoc w rozwiązaniu problemu.

W zależności od potrzeb

Ostatnim elementem spotkania są zajęcia z profilaktyczne oraz rozrywka. Program zajęć jest elastyczny i dostosowany do potrzeb dzieci. Przede wszystkim opiera się na profilaktyce uzależnień i promocji zdrowia oraz działaniach opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku hasłem przewodnim jest „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

Bezpłatna oferta

Dzieci korzystają z czasu spędzonego w „Świetlikach” całkowicie bezpłatnie, nawet w okresie wolnym od zajęć, czyli w trakcie ferii i wakacji. Głównym celem jest pokazanie różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Dzieci mogą doskonalić swoje umiejętności z języka angielskiego. Bardzo chętnie korzystają z zajęć plastycznych, decoupage czy orgiami. Osiągnięcia w tej dziedzinie są wieńczone wystawami w świetlicy jak i poza nią. Niedawno dzieci wzięły udział w warsztatach kreatywnych „Odkryj swój talent”, podczas których wykonywały prace plastyczne z kolorowych tkanin. Jednym z organizatorów i fundatorem nagród była Pracownia Krawiecka Fashion Nature. 9 września miało miejsce wręczenie nagród uczestnikom warsztatów, a prace można oglądać w Klubie „Sobótka”.
Dzieciaki nie raz mówią, że jest tu tak przyjaźnie, że przychodzą nie tylko, gdy potrzebują pomocy w lekcjach. Jesteśmy dla siebie jak rodzina. Stanowimy zgraną grupę, do której zawsze chętnie zapraszamy nowe osoby – podkreśla wychowawczyni „Świetlików”.

Święta, konkursy i urodziny

W świetlicy celebrowane są wszystkie, nawet najmniejsze uroczystości. Są to wyjątkowe chwile. Na święto świetlicy w dniu 26 września, dzieci przygotują montaż słowno-muzyczny, gry, zabawy, konkursy i poczęstunek. Będą zaproszeni goście. Nie omijają pomniejszych wydarzeń, takich jak pierwszy dzień wiosny, dzień kobiet, dzień matki czy wigilia poprzedzona akcją „Gwiazdor”. Biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych przez miasto np. w rajdzie inaugurującym kampanię „Październik, miesiąc wolny od uzależnień” i Straż Miejską np. „Bezpieczne wakacje”. Sami też organizują konkursy i akcje np. dla zwierząt ze Schroniska „Coś miłego i dokiermasz bożonarodzeniowy, na którym prezentują wykonane przez siebie wytwory w Klubie Kameleon.
W kwietniu po raz pierwszy zorganizowane zostały urodziny jednej z uczestniczek – była to świetna, integrująca grupę zabawa. Dzieci od 2010 r. prowadzą Kronikę, którą chętnie oglądają i uzupełniają o nowe wydarzenia. Towarzyszy temu zadaniu dużo pozytywnych emocji.
„Świetliki” są grupą, która pokazuje, że warto działać. To alternatywa dla czasu, który w większości dzieci i młodzież spędzają przed komputerem. Wspólnie uczą się, bawią, rozwiązują problemy. Korzystają z zajęć dodatkowych, mają okazję brać udział w terapii pedagogicznej oraz uczyć profilaktyki.

Powrót