O nas

Stowarzyszenie "Żyć lepiej" działa od 19.12.2007r. Od tego czasu zrealizowało już kilka projektów przy ogromnym wsparciu Gminy Miasta Toruń, min. program z profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz promocji zdrowia (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej), wypoczynek letni (Wydział Edukacji ), program rekreacyjny – Nordic Walking (Wydział Sportu I Turystyki ), programy opieki zdrowotnej ( Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej).

Nasza misja


Jesteśmy organizacją pozarządową skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości głównie dzieci i osób w wieku „poprodukcyjnym” w taki sposób, aby żyło im się lepiej.

Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i ma prawo się rozwijać.

Nasze cele


Stowarzyszenie „ŻYĆ LEPIEJ” swoją misję wykonuje poprzez wyznaczone cele.
Celami Stowarzyszenia jest działanie na rzecz środowiska lokalnego:

   Promowanie zdrowego stylu życia.
   Terapia pedagogiczna dla dzieci z problemami dysleksji, dysgrafii, dysortografii.
   Pomoc rodzinom w pokonaniu trudności wychowawczych.
   Propagowanie postaw i wzorów społeczeństwa obywatelskiego.
   Działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania jego zasobami.
   Wspieranie działań samorządowych i społecznych na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
   Wspieranie działań w zakresie rozwoju kultury i wychowania.
   Rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych, organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
   Przeciwdziałanie patologiom.
   Organizowanie imprez turystycznych.
   Mediacja w konfliktach.