Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego
Bilans finansowy

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenia „ŻYĆ LEPIEJ” przedstawia sprawozdanie finansowe.

Rok 2020

Bilans po pobrania w formacie pdf.
Rachunek zysków i strat po pobrania w formacie pdf.


Rok 2016
Bilans po pobrania w formacie pdf.


Rok 2015
Bilans po pobrania w formacie pdf.


Rok 2012
Bilans po pobrania w formacie pdf.


Rok 2011
Bilans po pobrania w formacie pdf.


Rok 2010
Bilans po pobrania w formacie pdf.


Rok 2009
Bilans po pobrania w formacie pdf.