Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego
OFERTA 2015


Świetlica osiedlowa „Świetliki” prowadzi swoją działalność przy ul. Legionów 53e. Do świetlicy uczęszczają dzieci w wieku 6 – 13 lat, które chcą spędzić czas z rówieśnikami, które chcą podzielić się swoimi radościami i smutkami i które nie chcą nudzić się w domu. W świetlicy odrabiamy lekcje, bawimy się, miło i aktywnie spędzamy czas w roku szkolnym, jak i podczas ferii i wakacji. Zapraszamy chętnych do nas na niepłatne zajęcia, chociażby po to, aby bezpiecznie i wesoło spędzić popołudnie!

STOWARZYSZENIE „ŻYĆ LEPIEJ” , Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu , Gmina Miasta Toruń zapraszają dzieci w wieku 6 - 13 lat do udziału w niepłatnych zajęciach w świetlicy osiedlowej „ŚWIETLIKI”.

Wspieramy prawidłowy rozwój dziecka przez:

   pracę z dziećmi mającymi problemy w nauce (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia logopedyczne),
   pomoc w odrabianiu lekcji
   pomoc w nauce języka angielskiego
   możliwość korzystania z komputera, w tym z internetu
   rozwijanie zainteresowań np. plastyką i innymi technikami manualnymi
   promowanie zdrowego stylu życia
   organizowanie czasu wolnego podczas roku szkolnego, wakacji, ferii np. poprzez udział w wycieczkach, ciekawych zajęciach w muzeach, Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka, wyjściach do kina, na basen, do Fantasy Parku
   organizowanie imprez i uroczystości „świetlicowych”
   szereg innych atrakcyjnych zajęć, które są alternatywą dla nudy. W czasie trwania zajęć zapewniamy poczęstunek


Zapraszamy do świetlicy „ Świetliki” przy ul. Legionów 53e
od poniedziałku do piątku w godz.14.00 – 17.00
.

tel. 56 / 649 66 48 (w godzinach pracy świetlicy)

Powrót