Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego


Realizacje projektów Stowarzyszenia w ramach otwartych konkursówCel ogólny

- rozwinięcie kreatywności i potrzeby twórczego spędzenia wolnego czasu w grupie 40 osobowej ( 2 grupy po 20 osób)
w wieku 6 – 15 lat – uczestnicy zajęć świetlic środowiskowo – terapeutycznej.

Cele projektu

   dowartościowanie uczestników poprzez uświadomienie im posiadających zdolności, talentów, umiejętności
   rozwijanie poczucia rytmu
   rozwiniecie koordynacji ruchowej oraz werbalno – ruchowej
   ćwiczenie uważnego słuchania i prawidłowej relacji na polecenia
   wykształcenie prawidłowych relacji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru nastroju
   rozwijanie koncentracji uwagi
   kształcenie inwencji twórczej
   ćwiczenie świadomego wyrażania emocji i rozpoznawania ich u innych osób
   rozpoznawanie stylów muzycznych

Zajęcia po 45 minut – prowadzone przez instruktora tańca

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z projektu - ZOBACZ ZDJĘCIA


Projekt współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego