Projekty w trakcie realizacji


Dzieciństwo, oknem na świat
Rodzaj działania: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zdrowie Seniora, życia podpora
Głównym rezultatem projektu będzie aktywizacja społeczna, integracja i wzajemna pomoc seniorów 65+, złagodzenie poczucia osamotnienia spowodowanego pandemią SARS-CoV-2.
Świetlice
Świetlice środowiskowo – terapeutyczne „Świetliki” i „Kameleon” prowadzą swoją działalność przy ul. Legionów 53e oraz przy ul. Witkowskiego 3a. Do świetlic uczęszczają dzieci w wieku 6 – 12 lat, które chcą spędzić czas z rówieśnikami, które chcą podzielić się radościami i smutkami dnia codziennego i które nie chcą się nudzić w domu.
Fotorelacja z realizowanych projektów
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających realizowane przez nas projekty.