Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2008 i 2009

Stowarzyszenie „ŻYĆ LEPIEJ” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 17.12 .2007r. sygnatura TO.VII NS- REJ.KRS/007975/07/679. Od tego dnia stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną.

Celami Stowarzyszenia jest działanie na rzecz środowiska lokalnego.

1. Promowanie zdrowego stylu życia.
2. Terapia pedagogiczna dla dzieci z problemami dysleksji, dysgrafii, dysortografii.
3. Pomoc rodzinom w pokonaniu trudności wychowawczych.
4. Propagowanie postaw i wzorów społeczeństwa obywatelskiego.
5. Działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania jego zasobami.
6. Wspieranie działań samorządowych i społecznych na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
7. Wspieranie działań w zakresie rozwoju kultury i wychowania.
8. Rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych.
9. Przeciwdziałanie patologiom.

Zakres naszych działań obejmuje: promowanie zdrowego stylu życia, pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wychowawczych, wspieranie działań w zakresie rozwijania zainteresowań oraz przeciwdziałania patologiom.

Przez wiele lat pracy w środowisku osiedli mieszkaniowych zauważyliśmy z roku na rok powiększającą się skalę problemu dzieci zaniedbanych wychowawczo oraz zwiększającą się liczbę osób starszych. Powód powstawania pierwszego zjawiska jest różny: rodzina patologiczna, zagrożona alkoholizmem, bezrobocie, samotne macierzyństwo, bieda.
Problematyka starości i starszej wiekiem ludności wysuwa się dzisiaj na czoło zagadnień socjalnych, staje się ona ważna na skutek rosnącego udziału ludności w wieku emerytalnym wśród ogółu ludności.
Postępujące starzenie się ludności wymaga dojrzałości psychologicznej i organizacyjnej wyrażanej stosunkiem do ludzi starych.Przewiduje się, że w roku 2020 jedna czwarta ludności Polski będzie miała ponad 60 lat.

Podstawowym problemem ludzi starszych jest ciągły brak zorganizowanych form czasu wolnego. W szybko rozwijającym się świecie dobrze wykształcony i świadomy swoich możliwości senior zajmuje bardzo ważne miejsce w hierarchii życia społecznego. Osobom starszym nie wystarczają zwykłe obowiązki domowe i tym chętniej zaczynają poszukiwać nowych dziedzin aktywności. Narastające poczucie samotności, lęk i coraz więcej pytań, na które nie są w stanie samodzielnie znaleźć odpowiedzi oraz potrzeba kontaktu z rówieśnikami prowadzi do możliwych wariantów edukacji.
Chcąc wyjść na przeciw tym problemom powstało stowarzyszenie, aby dzieciom i dorosłym pomóc „żyć lepiej”.
Założycielami stowarzyszenia są wieloletni pracownicy Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pedagodzy toruńskich szkół, realizujący zadania profilaktyczno – opiekuńcze w świetlicach środowiskowo- terapeutycznych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.

Dnia 20.12.2007r.stowarzyszenie otrzymało zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 340391951. W dniu 4.02.2008r. otrzymaliśmy Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 956 221 50 64.

Nawiązaliśmy kontakt z Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową, świetlicami środowiskowymi i przy wydatnej pomocy członków stowarzyszenia udzielaliśmy dzieciom tam uczęszczającym różnego rodzaju wsparcia: pomoc w nauce (emerytowane nauczycielki), organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, poprawa sprawności fizycznej – poprzez zapraszanie ich do udziału w imprezach organizowanych przez MSM – bal przebierańców, festyn z okazji Dnia Dziecka, wyjścia do kina, zajęcia sportowo – rekreacyjne w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.
To doświadczenie było dla nas na tyle ważne, że w 2009 roku Stowarzyszenie „Żyć Lepiej” przejęło na siebie ciężar prowadzenia dwóch świetlic: "ŚWIETLIKI" i "KAMELEON" starając się o środki do ich funkcjonowania. Podejmujemy również współpracę z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi takimi jak: szkoły, placówki medyczne – przychodnie zdrowia, osiedlowe i miejskie placówki kultury.
Duży nacisk kładziemy na działania profilaktyki wszelkiego rodzaju uzależnień, promocji i ochrony zdrowia, wdrażanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zagadnień z ekologii, ochrony fauny i flory, podniesienia poziomu nauczania (pomoc w odrabianiu lekcji). Ze stałej opieki świetlic korzysta 50 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Podczas codziennych , trzygodzinnych spotkań dzieci korzystają również z dożywiania. Są to podwieczorki, dla niektórychi z nich jest podstawowym posiłekiem w ciągu dnia.

W marcu 2008 odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na które oprócz członkiń stowarzyszenia zaproszono mieszkanki Osiedla Młodych. Przy kawce i słodkich niespodziankach (przygotowanych własnoręcznie przez panie ze stowarzyszenia) i rytmach muzyki tanecznej mile spędzono czas. Program okolicznościowy przygotowały dzieci ze świetlic środowiskowych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

W czerwcu 2008r. i 2009 zorganizowano wspólne wyjazd nad Morze Bałtyckie do Sianożęt. Podczas siedmiodniowego pobytu uczestnicy mieli czas nawiązać znajomości, a przy okazji poznać mało uczęszczane rejony Polski: mogli zwiedzić latarnię w Gąskach, Ustronie Morskie, korzystać z inhalacji solankowo – jodowych. Był też czas na kąpiele morskie i słoneczne, wspólne wieczorki taneczne i ogniska, zajęcia rekreacyjno – sportowe. Z propozycji skorzystały ogółem 94 osoby.

W listopadzie 2008r. odbył się wyjazd do Gdyni. W programie wycieczki było zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego, spacer nad morzem , udział w plenerowych uroczystościach z okazji Odzyskania Niepodległości. Wieczorem grupa uczestniczyła w premierowym przedstawieniu w Teatrze Muzycznym pt. „Skrzypek na dachu”. Z propozycji skorzystało 50 osób.
Miłym akcentem na zakończenie roku 2008 była wspólna kolacja wigilijna, przygotowana we własnym zakresie przez członków stowarzyszenia. Program okolicznościowy przygotowały dzieci ze świetlic środowiskowych. Po występach dzieci zaproszono do wspólnej kolacji. W spotkaniu wzięło udział 65 osób. Na koniec grudnia 2008 roku do stowarzyszenia należało 41 osób.

W miesiącu luty 2009r. kontynuowano działania związane z integracją członków stowarzyszenia oraz środowiska lokalnego poprzez wspólny „kapeluszowy” bal karnawałowy. Wspólnie bawiło się 30 osób.
Następnym działaniem był wspólny wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy oraz Teatru Muzycznego „ROMA” w Warszawie. W programie wyjazdu studyjnego było wspólne zwiedzanie Bydgoszczy i Warszawy, a w godzinach wieczornych udział w spektaklach muzycznych.

W roku 2009 zorganizowaliśmy wspólnie z partnerem Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową w Toruniu 10-dniowe kolonie dla dzieci i obóz dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym lub będących w trudnej sytuacji finansowej. Beneficjentami projektu było 90 dzieci w wieku 8- 16 lat, którzy wyjechali nad jezioro do Sorzęcina.

Podczas ferii zimowych i wakacji letnich organizowaliśmy bezpłatną akcję „Wakacje letnie”, z której skorzystało ok. 40 dzieci. Ciekawe zabawy sportowo- rekreacyjne wypełniły czas wolny od nauki szkolnej.

Dla członków stowarzyszenia zorganizowano szkolenie prowadzone przez Straż Miejską w Toruniu. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy nt. środków uzależniających pod nazwą „ Narkotyki…. Nie moje dziecko” . Podczas tego szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się aspektami prawnymi dotyczącymi posiadania, rozpowszechniania i rozprowadzania środków psychoaktywnych, rozpoznawać sygnały ostrzegawcze wskazujące na używanie narkotyków, poznać podstawowe typy narkotyków oraz system pomocy na terenie szkół, miasta, województwa i kraju.
Dnia 16 grudnia 2009r odbyła się uroczysta kolacja wigilijna przygotowana dla dzieci uczęszczających do świetlicy oraz członków stowarzyszenia. Dzieci przygotowały okolicznościowy program artystyczny oraz kartki świąteczne , które otrzymał każdy uczestnik spotkania. Zostało ono zarejestrowane przez TV Torun i wyemitowane na antenie TV Toruń dnia 18 grudnia.

Cały czas jesteśmy otwarci na nowe propozycje członków stowarzyszenia poszukując nowych pomysłów na pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wychowawczych. W planach jest otwarcie punktu konsultacyjnego, w którym pomocy będą udzielać pedagodzy, psycholodzy i terapeuci.

Na dzień 21.12.2009r stowarzyszenie liczy 63 członków.