Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „ŻYĆ LEPIEJ” za rok 2010

Dnia 17.12.2007r. stowarzyszenie uzyskało rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym i przyjęło nazwę „ Żyć lepiej”. Dnia 17.11.2009r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W ramach zadań statutowych prowadziliśmy szeroką działalność na rzecz członków naszego Stowarzyszenia i społeczności lokalnej. Zakres i charakter tych działań jest różnorodny.

1. Działania całoroczne:• prowadzenie dwóch świetlic środowiskowo – terapeutycznych „Świetliki” i „Kameleon”, w których opiekę i pomoc dydaktyczną otrzymuje 50 dzieci. Oferta skierowana jest do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niezamożnych, bezrobotnych, pozbawionych możliwości opieki nad dziećmi. Prowadzony jest program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, pomocy przedmedycznej, kulturalny, ekologiczny, pomoc w trudnościach szkolnych. Podczas codziennych 3-godzinnych spotkań dzieci otrzymują również posiłki.
Podczas ferii zimowych i wakacji letnich organizowane były zajęcia sportowo- rekreacyjne. Zmieniając charakter spotkań z edukacyjnych i wyrównawczych na rekreacyjny.
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

• profilaktyka zdrowia: (od marca do listopada) prowadzone były bezpłatne zajęcia dla zainteresowanych pn. NORIC WALKING . Zajęcia odbywały się 4 x w tygodniu po dwie godziny, wspólne spacery z kijkami pod okiem wykwalifikowanego instruktora cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdorazowo w zajęciach uczestniczyło od 5-30 osób. Zajęcia odbywały się na dwu osiedlach:
- Osiedle Mokre – Park przy ul. Antczaka a w okresie jesiennym Stadion przy ul. Świętopełka.
- Bydgoskie Przedmieście – lasek Bielański i park miejski - Rybaki
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Sportu i Rekreacji oraz Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową.

2. Kilkudniowe:• 7- dniowa wycieczka do Dźwirzyna dla seniorów w dniach (12-18.06.2010) – spacery nad morzem i po okolicach, plażowanie, zajęcia Nordic Walking, wycieczka po Szwajcarii Połczyńskiej (Połczyn Zdrój, Czaplinek, Świebodzin, Pychowa), ogniska, wieczorki taneczne). Z propozycji skorzystało 48 osób.

• 10-dniowe kolonie dla dzieci w wieku 8-12 lat w Chłapowie nad Morzem Bałtyckim – w terminie 29.06-8.07.2010r.. W Koloniach uczestniczyła grupa 45 osób.
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Edukacji oraz partnera Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową

• 10 dniowy obóz dla młodzieży w wieku 13-16 lat w Chłapowie nad Morzem Bałtyckim - w terminie 9-18.07.2010r.. Z propozycji skorzystało 45 osób.
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Edukacji

• 3-dniowa wycieczka dla seniorów na Litwę (6-9.05.2010) – zwiedzanie Wilna, Druskiennik. W wyjeździe uczestniczyło 48 osób.

• 2-dniowe warsztaty w dniach 8-9 .05.2010r. „Zdrowe myślenie jako idealny środek uspokajający” – „ Strata, żałoba” . W warsztatach uczestniczyło 16 osób.
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

• październik – udział w kampanii miejskiej „Październik – miesiącem wolnym od uzależnień” – konkursy plastyczne, rajd pieszy, pogadanki, spotkania ze specjalistami, Gra Terenowa pn. „Zdrowiej i świadomiej żyć” (16.10.2010)

3. Jednorazowe:• „Bal kapeluszowy” 05.02.2010r – zabawa karnawałowa, której elementem obowiązkowym były pomysłowe, oryginalne nakrycie głowy. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób.

• „Dzień Kobiet” – spotkanie przy ciasteczku, podkład muzyczny spotkania zapewnił członek naszego Stowarzyszenia – Jerzy Gorzycki. Swoją obecnością uświetniły spotkanie 43 panie.

• „Powitanie lata na Letniej” - 18.06.2010r.– festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka – występy amatorskich zespołów dziecięcych z klubów osiedlowych „Kameleon” i „Sobótka” MSM, oraz zespołu szantowego „DTKF Shanty”, zjeżdżalnie, batuty, kąciki tematyczne, konkursy, święto latawca. Projekt realizowany wspólnie z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową. W zabawie uczestniczyło ok. 500 osób.
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych i Wydział Gospodarki Komunalnej

• „Dzień Dziecka” – dla dzieci uczestników zajęć świetlic zorganizowano integracyjne spotkanie z rówieśnikami z osiedla Młodych z okazji Dnia Dziecka. Nie zabrakło ciekawych konkursów z nagrodami oraz ogniska i kiełbasek.
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych i Wydział Gospodarki Komunalnej

• udział w kampanii miejskiej (08.09.2010) -„Sprzątanie świata 2010” – świetlice – porządkowanie terenu osiedli

• wycieczka do Warszawy – 17.10.2010r. – zwiedzanie Muzeum Chopina oraz musical w Teatrze „ROMA” pt. „LES MISERABLES”. Z propozycji skorzystały 52 osoby.

• XXX – Lecie Chóru „ECHO” - 14 października br. Była to uroczystość na ,której nie zabrakło gratulacji i podziękowań dla członkiń chóru z najdłuższym stażem. Gośćmi był przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia, którego reprezentowała Alicja Kolańska – Sekretarz Miasta.
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Kultury.

• wystawa prac dzieci ze świetlic podczas imprezy w Auli UMK pn. „Popołudnie z MSM” (07.11.2010) organizowanej przez MSM dla swoich mieszkańców, oraz członków Stowarzyszenia, występ zespołu szantowego „DTKF Szanty”

• wyjazd do Gdyni (20.11.2010) do Teatru Muzycznego na musical „Fame – Sława” – z propozycji skorzystało 50 osób.

• mikołajkowe spotkanie dla dzieci ze świetlic w Cinema City (03.12.2010) – udział w seansie pt. „Harry Potter” + świąteczny zestaw dla każdego dziecka (pop corn, soczek, puzzle)

• wigilia dla dzieci ze świetlic oraz członków Stowarzyszenia (17.12.2010) – program okolicznościowy w wykonaniu dzieci z świetlic „Świetliki” i „Kameleon”. Do wszystkich obecnych dzieci przyszedł Mikołaj z niespodziankami Był to również czas gdzie podsumowaliśmy miniony rok oraz przedstawiliśmy plany na rok 2011.

Ważnym wydarzeniem był również start na stanowisko radnego w wyborach samorządowych Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia – Mariusza Wnuk Lipińskiego, który uzyskał w swoim okręgu wyborczym aż 485 głosów. Niestety, to nie wystarczyło, aby znaleźć się w Radzie Miasta.

Członkowie stowarzyszenia korzystali z bogatej oferty bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Urząd Miasta Torunia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”. Tematyka szkoleń obejmowała: pisanie projektów, sposoby pozyskiwaniu dotacji, zmiany w Ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie , sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych.

W roku sprawozdawczym Zarząd spotkał się na Posiedzeniach 12 razy omawiając sprawy bieżące, zatwierdzając plany, przyjmując sprawozdania ze zrealizowanych zadań.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła 3 kontrole i sporządziła protokoły pokontrolne.

Na koniec 2010 roku Stowarzyszenie liczy 91 członków.

Po uzyskaniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego w 2010 roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy akcję zbierania 1% od dochodu przy rozliczeniu PIT-u. Wpływy z tego tytułu przeznaczone zostaną na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci uczęszczających do świetlic, których sytuacja rodzinna jest najtrudniejsza i bez naszej pomocy z formy wyjazdowej nie mogłyby skorzystać. Oddźwięk tej akcji jest dla nas dowodem na to, że Stowarzyszenie zyskuje coraz większą rzeszę sympatyków, którzy widzą efekty pracy i wspólnie z nami chcą pomagać najbardziej potrzebującym „ŻYĆ LEPIEJ”.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.


Archiwum

- Sprawozdanie za lata 2008-2009